మీ జీన్స్ తక్కువ నీటితో తయారు చేయబడింది

ప్రముఖ బట్టల బ్రాండ్ లెవీస్ తయారీ ప్రక్రియలో తక్కువ నీటిని వినియోగించే జీన్స్‌ను విడుదల చేసింది.

go water <p>sabe quantos litros de água usamos, em média, para lavar uma calça jeans? cerca de 21! e no processo de produção da peça, uma empresa gasta aproximadamente 42 litros de água para tingir, lavar e finalizar o material.</p><p>consciente da popularidade das calças jeans e da necessidade de reduzir o volume de água desperdiçada nesses processos, a levi’s® desenvolveu um tipo de jeans diferente, o water<less™ , ou seja, o jeans com menos água.</p><p>de acordo com a fabricante, o produto em questão reduz o consumo de água gasta na fabricação em  28% por unidade, chegando até a 96% em determinados modelos. para evitar ao máximo o uso de água na produção, as calças foram desenvolvidas com a adição de resinas, areia, óleos de bebê, entre outros materiais.</p><p>segundo o designer da marca, carl chiara, o processo de lavagem normal para a fabricação de um jeans poderia gastar até 151,4 litros de água. com a nova tecnologia feita em uma máquina de ozônio, basta um copo d’água. conheça os dez processos de desenvolvimento de acordo com o designer, no vídeo abaixo:</p><p>a empresa afirma ter noção de que não é a redução de água na fabricação de calças jeans que vai acabar com o problema do desperdício de água no mundo. no entanto, entende que se trata de uma boa contribuição. de acordo com a levi’s®, a quantidade de água investida para se produzir um jeans no modelo tradicional e lavá-lo daria para uma pessoa moradora de um país em desenvolvimento lavar, comer, limpar e beber por quatro dias.</p><p>o water<less™ está chegando ao mercado brasileiro neste início de ano. confira a lista de lojas da levi’s® aqui.</p><hr><h3>

</div>
<br></div>


</div>

 
</div>
</div>
</div>
 
  
 
 
</div>
</div>
<div class=
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found